Trenutno Snimanje

Start Audio Capture
Type :SMS Upravljanje Video/Audio

Kako radi?

Posaljite SMS sa kodom sa bilo kojeg telefona.
Izvodenje odredenih zadataka zavisi od poslanog SMS koda.
U nastavku pogledajte omogucene kodove i njihove funkcije.

Vas trenutni SMS pristupni kod je: [abce]

abce LC 1
Za dobivanje trenutne Lokacije. Link lokacije ce biti vracen na vas mobilni telefon.

abce PC
Za pristup trenutnim Slikama. Slike ce biti uplodovane na iSPY .

abce AC 20
Za snimanje okoline mikrofonom. Audio ce biti uplodovan na iSPY. 20 je trajanje snimka u sekundama

abce TNO
Za nasilno pokretane WiFi konekcije.

abce TNF
Za nasilno zaustavljanje WiFi konekcije.

abce UD 20
Za otkljucavanje uredaja na 20 sekundi.

abce PR
Za slanje zvucnog signala na meta telefon.

abce EGP
Za nasilno paljenje GPS konekcije (ne ce raditi na nekim modelima).

abce DGP
Za nasilno gasenje GPS konekcije (nece raditi na nekim modelima).

SMS kodovi su podesivi i na stranici SETTINGS.